Adatvédelmi nyilatkozat

Az Evolvens Group Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt, és kiemelt felelősséget vállal az Ön információbiztonságára. Az általunk végzett adatgyűjtés és adatfeldolgozás tiszta és átlátszó folyamatokból áll.

Ez a nyilatkozat az alábbiakat rögzíti: 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való ügyfélkapcsolata keretében, és webhelyünk és online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban;

 • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
 • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
 • Hogyan tároljuk az adatokat;
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
 • Hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása a magyarországi és az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik.

Kötelezően megadandó adatok jogügylet megkötéséhez: Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím. Regisztrációval történő vásárláshoz: Név, felhasználónév, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím.

A fenti adatok adatkezelési célja: ügyfélkapcsolati célú adatkezelés, megrendelések, szerződések és szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatkezelés, hírlevelek küldéséhez szükséges adatkezelés.

1.Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas, Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége, Ön által megadott egyéb adatok és a webhelyünk használatára vonatkozó információk.

Személyes adatokat gyűjthetünk Önről, amikor munkatársainkkal telefonbeszélgetést folytat, velünk személyesen tárgyal, üzenetet ír e-mailben / a fenti honlapok egyikén található űrlapján keresztül / postai levélben, hírlevélre iratkozik fel, online kérdőívet vagy tesztet tölt ki, megrendeli termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy bármely ügyben szerződéses kapcsolatba lép velünk.

Különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük:

 

 • Név, postacím, e-mail cím, telefonszám vagy egyéb, fizetéshez használt adatok;
 • Üzleti adatok, melyeket Ön oszt meg velünk az igény megfelelő teljesítése érdekében;
 • Webhelyünk használatával kapcsolatos információk;

A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médiában.

2. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval, illetve az megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A hírlevél küldési célból adott adatok az érintett törlési kérelméig kerülnek kezelésre.

A személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Evolvens Group Kft. 5 munkanapon belül törli rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

3. Cookie

Ez az oldal cookie-kat (sütiket) használ, amelyek segítik szolgáltatásaink továbbfejlesztését, és az Ön számára hasznos funkciók biztosítását.

A sütik rövid, szöveges fájlok, amelyek az oldalt látogatók számítógépének merevlemezére kerülnek át a böngészőn keresztül. A sütik lehetővé teszik a webhely számára a felhasználók böngészőinek felismerését és nyomon követését, hogy a Evolvens Group Kft. olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson, amelyek Önnek a leginkább megfelelnek. A sütik tárolják az Ön elérhetőségi adatait és azokat az adatokat, amelyekkel Önt a webhelyünk használata közben azonosítani tudjuk, hogy megkönnyítsük a webhely használatát és esetleges vásárlás végrehajtását. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de amennyiben kívánja, beállíthatja böngészőjét a sütik elfogadására, visszautasítására és törlésére. A legtöbb böngészőn található eszköztár „súgó” részében megtalálja, hogy miként tudja megakadályozni, hogy böngészője új sütiket fogadjon el, mit kell beállítania ahhoz, hogy a böngésző értesítse, ha új sütit kap, illetve, hogy miként tilthatja le az összes sütit. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. A Evolvens Group Kft. által használt sütik nem figyelnek meg semmilyen adatot, melyek a felhasználó számítógépén vannak.

A sütikkel kapcsolatos további információkért, valamint a sütik telepítésének letiltásával kapcsolatos információkért keresse fel a következő webhelyet: http://www.allaboutcookies.org.

 

4. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Ön jogosult:

 

 • Információt kérni arról, hogy rendelkezünk-e személyes adatokkal Önről, és ha igen, milyen adatokkal, valamint milyen célból tároljuk/dolgozzuk fel őket.
 • Hozzáférést igényelni személyes adataihoz (ennek közismert elnevezése a „data subject access request”). Ezáltal lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát kézhez kapni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.
 • Módosítást kérni a birtokunkban lévő személyes adatokra vonatkozóan. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy pontosítsa vagy kiegészítse a személyes információkat.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Evolvens Group Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Evolvens Group Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Ön kérheti továbbá adatainak zárolását. A Evolvens Group Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

5. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Evolvens Group Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A kérelmet kérem megküldeni az info@evolvens.com e-mail címre.

 

6. Adatbiztonság

A Evolvens Group Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

7. Egyéb rendelkezések

Evolvens Group Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ön a Evolvens Group Kft. fent meghatározott honlapjainak használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. 01.01. napjától érvényes.